ქართული სამზარეულო  

ქართული სამზარეულო არის ქვეყნის ბრწყინვალე სავიზიტო ბარათი, რომელიც ცნობილია მთელს მსოფლიოში. ის ქვეყნის კულტურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და გამორჩეული ადგილი უჭირავს თავისი მრავალფენოვანებით, სახიერი ფერებით, სუნებით და უცხო გემოებით.

სუფრა – ქართული სულიერი კულტურული ტრადიციის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. დღესდღეობით იგი ქართველობის ერთ-ერთი ძლიერი სახასიათო ნიშანია. ქართული სუფრის ელემენტებია: ღვინო, პური (ზოგადად, საკვების მნიშვნელობით), სადღეგრძელო და სიმღერა. ამ ოთხი ელემენტის ურთიერთმონაცვლეობა და ჰარმონიული შეხამება ქმნის ქართულ სუფრას.