ღვინის კულტურა საქართველოში

ქართული ღვინო ისტორიით ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში. პირველი ღვინო ალბათ დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწურა. ზუსტად ვერავინ იტყვის, კონკრეტულად სად, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი რეგიონია ის ადგილი, სადაც ჯერ პირველი ღვინო დაიწურა, შემდეგ კი ვაზის გაკულტურება მოხდა. არქეოლოგიური გათხრები ადასტურებს რომ , ადამიანისა და ვაზის ურთიერთობა VI ათასწლეულიდან დაიწყო და რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არა მხოლოდ პირველი კულტურული ვაზი გვხვდება, არამედ ღვინის პირველი ნაშთებიც, რაც საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს ანიჭებს.

საქართველოს ტერიტორიაზე ვაზი ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან  ველური სახით ხარობს.  ქვეყანაში აღწერილია კულტურული ვაზის 500-ზე მეტი ქართული ჯიში, ღვინო ქართული კულტურისთვის მთავარია და მჭიდროდ არის დაკავშირებული რელიგიური მოტივებთან. კახეთი საქართველოს ყველაზე დიდი ღვინის მწარმოებელი რეგიონია, სადაც იწარმოება ქართული ღვინის დაახლოებით 70%. ქართული ღვინის დამზადების უნიკალური ტრადიციაა ქვევრი, რომელსაც იუნესკოს მატერიალურ მემკვიდრეობად ასახელებენ.